Naša firma se već dugi niz godina bavi servisom i održavanjem svih vrsta štampača. Servisiramo laserske, matrične i Ink Jet štampače.

Proizvođači čije štampače servisiramo su:

 • HP
 • CANON
 • SAMSUNG
 • XEROX
 • LEXMARK
 • EPSON
 • KONICA MINOLTA
 • BROTHER

Štampači su elektronski uređaji koji iziskuju redovne (preventivne) servise posle određenog broja odštampanih kopija. Preventivnim servisima se pravovremeno uočavaju i zamenjuju dotrajali delovi štampača, čime ćete produžiti radni vek štampača. Pored toga, preventivnim servisima čete kontinuirano održati visok kvalitet otiska i pravilno funkcionisanje laserskog štampača.

Vrši se kompletno čišćenje štampača u koje spada:

 • odstranjivanje svih nečistoća koje se pojave u štampaču,
 • čišćenje vitalnih delova i sklopova,
 • čišćenje senzora za papir,
 • podešavanje "step" hoda kao i ostalih radnih parametara,
 • održavanje gumenih i zupčastih prenosnih mehanizama teflonskog i gumenog valjka,
 • održavanje senzora za pravilan rad,
 • zamena kontrolera,
 • zamena glava štampača.

Veoma je važno da su klimatski uslovi stabilni u prostorijama u kojima se nalaze laserski stampači, jer taj parametar direktno utiče na rad stampača. Tu treba posebno naglasiti izbegavanje naglih temperaturnih promena.

1) Servisiranje laserskih štampača
Danas se rad u kancelarijskim, ali i ostalim vidovima poslovanja ne može zamisliti bez laserskog štampača, koji će nam na papir brzo i precizno odštampati sve ono što poželimo. Kupovina laserskih štampača i njihova eksploatacija nikada nije bila jeftinija i pristupačnija. Reciklaža toner kaseta ovih uređaja je postala finansijski izuzetno povoljna, čak i nekoliko puta jeftinija od originalnih toner kaseta. Kvalitet recikliranih tonera je sve bolji.

Kod nas je HP (Hewlett Packard) najzastupljeniji proizvođač laserskih štampača. Međutim pored HP-a i ostali proizvođaci su sve kvalitetniji i konkurentniji. Canon je praktično kompatibilan sa HP-om. Samsung je sve bolji i bolji i kvalitetom i kvantiteom je skoro dostigao HP i Canon na našem tržištu. Tu su i sve prisutniji Lexmark, povremeno sjajni modeli Xerox-a, Epson-a itd. Svi ovi urđaji imaju neki svoj vek trajanja.

Sistem servisiranja i održavanja laserskih štampača zavisi od želje korisnika koliko pouzdan uređaj želi da ima.

Po pitanju održavanja laserskih štampača u praksi se iskristalisalo par profila korisnika:
- Redovno održavanje - Ovaj vid servisiranja štampača je najbolji i odlika je korisnika koji na dnevnom nivou zavise od velike količine štampanog materijala. Najbolji primeri su: državne ustanove, velika Pravna lica koja se bave proizvodnjom i trgovinom, banke... Takve institucije ne mogu sebi da dozvole zastoj u radu koji bi im prouzrokovao kvar na štampaču. Zato se ovakva pravna lica uvek odlučuju na redovno održavanje štampaca.
- Povremeno odrzavanje - Za ovu opciju se odlučuju uglavnom pravna lica i fizička lica koja žele da im štampači dugo i kvalitetno rade. Povremeno (bar jednom godišnje) čišćenje je lek koji čini da Vaš printer radi lepo, dugo i kvalitetno.
Servisiranje po potrebi - Za ovu opciju se odlučuju uglavnom korisnici koji imaju manji obim štampe. U ovu grupu spadaju uglavnom oni kojih ima najviše kod nas i koji razmišljaju po sistemu: "daj da mi traje što duže je moguće a da ne moram ni dinar da potrošim na održavanje". Verovali ili ne, kod nekih modela štampača i ovaj slogan ima smisla.
- Servisiranje samo pri ozbiljnijim kvarovima - U ovu grupu korisnika spadaju oni koji cekaju ozbiljniji kvar jer ne zele ili nemaju vremena da razmisljaju o servisu Stampaca... Uglavnom zele da se popravi taj uredjaj skoro bez obzira na cenu servisa jer nisu skloni pormenama.
Pronađite se u jednoj od ovih grupa...

Osnovni kvarovi laserskih štampača
ZAGLAVLJEN PAPIR

Mogući razlozi su:
Povlakač papira: problem prilikom startnog povlačenja papira
Senzor papira: pokvaren ili zaprljan senzor papira
Strano telo: spajalica, 'metak' od heftalice, olovke i razni drugi predmeti koji upadnu u štampač
Toner kaseta: blokirana usled dužeg nekorišćenja zbog vlage i temperaturnih razlika
Fuser jedinica: pocepana teflonska folija, pocepan silikonski valjak...

SVETLA ŠTAMPA

Mogući razlozi su:
Prljava optika štampača: prašina, otpadni prah iz kasete, otpadni prah od papira...
Prljava optika skenera: kod multifunkcijskih laserskih štampača: prašina, prljavo staklo skenera, prljava lampa (uglavnom beli korektori i otpad od papira)
Grejač fuser jedinice: 'Potrošenost' grejača kada se 'ne zapeče' štampa
Toner kaseta: Neispravna toner kaseta (potrosena foto celija opc-a, pokvaren magnetni valjak)

FLEKE I LINIJE U ŠTAMPI

Mogući razlozi su:
Prljava optika štampača: prašina, otpadni prah iz kasete, otpadni prah od papira...
Prljava optika skenera: kod multifunkcijskih laserskih štampača: prašina, prljavo staklo skenera, prljava lampa (uglavnom beli korektori i otpad od papira)
Pocepana/ pohabana teflonska folija u fuzeru: Folija propada prilikom koriscenja / cepa se od stranih tela kao sto su spajalice, 'metak' od heftalice, delovi pocepanog papira...
Pocepan/ pohaban silikonski valjak: silikonski valjak propada prilikom koriscenja / cepa se od stranih tela kao sto su spajalice, 'metak' od heftalice, delovi pocepanog papira...
Toner kaseta: Neispravna toner kaseta (mnogo razlicitih kvarova)

NEMA KOMUNIKACIJE IZMEDJU RAčUNARA i ŠTAMPAČA

Mogući razlozi su:
Neispravan kabl za povezivanje
Neispravan printer port na racunaru
Neispravan formater štampača
Neodgovarajuci 'driver' za štampač
Mogucnost virusa na računaru
Pun 'spooler' sa zadacima za stampu

2) Servisiranje matricnih štampača
Matrične štampače otpisuju kao "proizvod iz prošlog veka" već desetak godina, ali situacija u praksi je drugačija i oni još uvek imaju svoju primenu. Knjigovođe, menjačnice, kladionice, agencije za registraciju vozila, špedicije i još mnogi drugi veoma aktivno koriste matrične štampače. Novi uređaji ovog tipa i dan danas koštaju kao bolji laserski štampač u cenovnom rangu od 200 i više evra.

Suština servisa i održavanja ovih uređaja je redovno čišćenje i onda mogu da traju veoma dugo! Podmazivanje je glavni problem matričnih štamšača, zbog količine otpada od papira i prašine koju sakupljaju (jer su zbog načina štampe uglavnom otvoreni).

Velike greške korisnika u radu su:

 • Podmazivanje sa neadekvatnim sredstvima, koja dovode do velikih kvarova,
 • čekanje da dođe do velikog kvara zbog prljavština i nečistoća.


3) Servisiranje InkJet štampača
Za razliku od laserskih i matričnih štampača, InkJet štampači ne zahtevaju toliko čišćenja i servisa, ali su značajno skuplji za eksploataciju zbog cena kertridža i zbog toga što mogu da štampaju male količine otisaka.

Velika većina kvarova kod InkJet štampača su vezani za kertridže koji se osuše od nekorišćenja ili kod modela gde je glava štampača unutar samog štampača pa dolazi do kvara iste.

Nema posebnih preporuka i saveta oko održavanja ovih tipova štampača.